MAKALELER

Terk Sebebine Dayalı Boşanma

  • Makaleler
  • >
  • Aile ve Şahıs Hukuku
  • >
  • Terk Sebebine Dayalı Boşanma

     Günümüzün artık herkesçe bilinen, özel ve mutlak boşanma sebeplerinden biri olan terkin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 164.maddesinde düzenlendiği üzere boşanma davasında sebep olarak ileri sürülebilmesi için birtakım koşulları barındırması gerekmektedir.

 

     Öncelikle eşlerden biri, kanunun 185.maddesinde belirtilen birlikte yaşama, sadık olma ve yardımlaşma gibi evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla eşini terk etmeli, bu birlik için gereken gayreti göstermemenin yanısıra mutluluğun elbirliğiyle sağlanması veya çocukların bakımı,eğitimi ve gözetimi için özensiz davranışlarda bulunarak ortak hayattan ayrılmalı ya da haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemelidir. Eşi kovma, tehdit gibi yollarla ortak konutu terk etmeye zorlayan ya da eşin ortak konuta dönmesini engelleyici eylemlerde bulunan eş de terk etmiş sayılır. Örneğin iş seyahatine çıkan eş, eve döndüğünde kapının kilidinin değiştirilmesi sebebiyle eve giremez ve haksız olarak eve bir daha dönmemesi yönünde bir tavırla karşılaşırsa terk etmiş sayılmaz. Yine eşlerin ayrı yaşamaları konusunda bir hakim kararı mevcut ya da devam etmekte olan bir boşanma davası varsa, bu hallerde ortak hayatın ayrılması hukuka uygun olduğundan ayrı yaşama, terk kapsamında değerlendirilmemektedir.

 

     Terke dayalı boşanma davasının açılabilmesi için diğer bir koşul ise ihtarın varlığıdır. İhtar, ancak terk olayının gerçekleştiği tarihten en az dört ay geçtikten sonra gönderildiği ve bu ihtar sonucunda terk eden eşin iki ay içinde eve dönmediği takdirde terke dayalı boşanma davasına sebep olabilir. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla da yapılabilir. Sonuç olarak, ihtarın tüm şart ve şekillerine uyularak, terk olayını takiben en erken altı ay içinde terk sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir. İhtar konusunda aranan diğer bir özellik ise ihtarın samimiliğidir. Yani ihtarda bulunan eş, diğer eşin eve dönmesi için gerçekten içten duygular beslemeli ve eşin dönmesi için uygun ortamı hazırlamalıdır. Örneğin eş, diğer eş terk sebebiyle uzak olan ailesinin yanına gitmişse eve dönmesi için yol masraflarını karşılamalı ya da diğer eşin yaşamını çekilemez kılacak şekilde evde düzenlememeler yapmamalı, ortak konutu artık kendi anne ve babasıyla yaşayacağı bir yer haline getirmemelidir. Bu gibi davranışlar sonucunda da ihtar samimiliğini kaybedeceğinden sonuç doğurmamaktadır. Davalı, eve haklı olarak dönmediğini ispatladığı takdirde de yine ihtar hüküm ifade etmemektedir.

 


Başlık : Terk Sebebine Dayalı Boşanma
İnceleyen : Av. Tuğsan YILMAZ
Tarih : 10.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *