MAKALELER

Tanıma - Tenfiz Davasında Tercüme Tek Başına Yeterli Değildir!

  • Makaleler
  • >
  • Aile ve Şahıs Hukuku
  • >
  • Tanıma - Tenfiz Davasında Tercüme Tek Başına Yeterli Değildir!

Yurt dışında verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’ de geçerlilik kazanması için açılan boşanmanın tanınması ve tenfizi davalarında evrak asıllarının yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olması gereklidir. Sadece tercüme yeterli olmayıp işbu tercümenin konsolosluk veya noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi aşağıdaki Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere bozma sebebidir.

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS                     : 2004/4017
KARAR                 : 2004/4905
TARİH                   : 19.04.2004

 

KONSOLOSLUK ONAYI 

NOTER ONAYI 

TANIMA 

TENFİZ

 

2675 Sa.Ka.37

 

Tercüme, noter veya konsolosluk onayı bulunmadığından yasanın aradığı nitelikte değildir.

DAVA VE KARAR

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI

 

Yabancı mahkeme kararının tanınmasına ve tenfizine ilişkin dilekçeye; Yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi gerekir. ( MÖHUK md.37 ) Dosyada bulunan tercüme noter veya konsolosluk onayı bulunmadığından yasanın aradığı nitelikte değildir. Davacıya, yabancı mahkeme kararının yasanın aradığı özellikle usulüne uygun onaylı tercümesini sunması için süre verilmesi ve sonucuna göre işlem yapılması gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

 

SONUÇ

 

 Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


Başlık : Tanıma - Tenfiz Davasında Tercüme Tek Başına Yeterli Değildir!
İnceleyen : Av. Tuğsan YILMAZ
Tarih : 01.08.2013
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *