MAKALELER

Oyun Hukuku

  • Makaleler
  • >
  • Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku
  • >
  • Oyun Hukuku

Teknoloji ve bilişimin gelişmesi ile insanların ihtiyaçları da aynı oranda gelişmiştir. Gelişen ihtiyaçlara ayak uydurmak zorunda kalan hukuk sistemleri de kendi içerisinde yeni disiplinler oluşturmuştur. Oyun Hukuku dediğimiz yeni hukuk dalı da işte bu ihtiyaçların neticesinde ortaya çıkmış bir alandır.

 

Eskiden sokakta arkadaşlarla oynanan oyunlar artık bilgisayar başında veya akıllı telefonlarda milyonlarca insan ile birlikte oynanmaktadır. Oyun sektörü şuanda dünya ekonomisinde 200 milyar Dolarlık bir kapasiteye sahip olup her geçen gün gelişmektedir. Bu kadar ekonomik büyüklüğe ulaşmış bir alanda oyun şirketleri, geliştiriciler, yazılımcılar ve oyuncular başta olmak üzere birçok öge mevcuttur. Sektörün bu ögelerinin sahip oldukları hakların korunması bakımından Oyun Hukukunun gelişmesi büyük önem arzetmektedir.

 

Genel hukuk tanımından yola çıkarsak Oyun Hukuku multi-disipliner bir alandır. Yani birden fazla hukuk dalı ile yakından ilgilidir. Bu dallar; Fikri Haklar, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Vergi Hukuku vs. olarak sayabiliriz. Bir oyunun içerisinde bulunan müzikler, bilgisayar kodları, programları, işitsel ve görsel eserler olmak üzere birden fazla hukuk dalını ilgilendiren ve toplamda Bilişim Hukukuna bağlanan olgular mevcuttur. Bilgisayar oyunu hazırlanırken fikir aşamasından son tüketiciye ulaştığı ana kadar büyük bir emek söz konusudur. Bu nedenle telif hususu burada çok ciddi önem arzetmektedir.

 

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda mevcut oyunlara genel isim olarak bilgisayar oyunları demeyi tercih ediyoruz. Bilgisayar oyunlarının korunması ile ilgili 2 farklı görüş mevcuttur. İlk görüşe göre bilgisayar oyunlarının bilgisayar programı sayılarak korunmasına ilişkindir. Ancak bu düşüncenin kendi içerisinde ciddi bir eksikliği mevcuttur zira oyun, bilgisayar programı kapsamına alınırsa yasal koruma sadece oyun kodları üstünde mümkün olacaktır. Oyun içerisindeki görsel ve işitsel ögeler koruma kapsamına alınmaz. Diğer bir görüş ise bilgisayar oyunlarının sinema eseri sayılmasıdır. Avrupa hukukunda oyun sinema eseri olarak korunmaktadır. Ancak sinema eserlerinin birden fazla sahibi bulunmaktadır. Yönetmen, yapımcı, senarist vs. olmak üzere sinema eserlerinin sahibi konumundadır. Bilgisayar oyunlarının niteliği gereği sinema eserleri de gerekli korumayı sağlamamaktadır. Türk mevzuatında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre oyun bilgisayar programı olarak veya sinema eseri olarak korunabilir. Zira her iki durum için ayrı ayrı yasa maddeleri mevcuttur.

 

Oyunlarla alakalı ülkemizdeki en büyük problem oyun derecelendirme kuruluşunun bulunmamasıdır. Bu nedenle oyun yasaklamaları haksız ve hukuka aykırı olarak yapılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde oyun derecelendirme sistemleri bulunmakta ve yasaklamala bu doğrultuda yapılmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ESRB derecelendirme sistemini, Portekiz PEGI derecelendirme sistemini, Japonya CERO derecelendirme sistemini kullanmaktadır. Bu sistemlerde oyunlar belirli yaş grupları doğrultusunda sınıflandırılmakta ve bu minvalde yasaklamalar yapılmaktadır. Oyun Hukuku’nun ülkemizde gelişebilmesi için ivedilikle bir derecelendirme sistemine geçilmelidir.


Başlık : Oyun Hukuku
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 28.01.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *