MAKALELER

Mirastan Doğan Davalar

  • Makaleler
  • >
  • Miras Hukuku
  • >
  • Mirastan Doğan Davalar

Bireyin hukuk ile ilgisi anne karnına düştüğü andan itibaren başlar. Ne zamana kadar bireyin hukuk sistemin sujesi olacağını söylemek ise güçtür. Zira ölüm halinde dahi bireyin hukuk sistemi ile ilişkisi sona ermiyor aksine daha çetrefilli hale gelerek miras hukukunun konusunu oluşturmaya başlıyor. Genel anlamda miras hukuku bireylerin ölüme bağlı tasarruflarını, bağışlamalarını, vasiyetnameleri, mirasçıların miras paylarını, reddi mirası, mirastan tenkis işlemlerini, saklı payları yani ölümün neticesinde malvarlığında meydana gelecek bütün işlemler miras hukukunu ilgilendirmektedir.

 

Mirasbırakanın ölümü ile kendisine ait bütün malvarlığı otomatikman mirasçılara geçmektedir. Mirasçıların mirası kabul ettiklerine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmalarının lüzumu yoktur. Ancak mirasçılar mirası reddedecekler ise bu halde reddi miras beyanında bulunmak zorundadırlar. Kimlerin mirasçı olabileceği ve reddi miras ile ilgili konuları sonraki yazılarda paylaşacağız. Mirasçılar herhangi bir kabul beyanı olmadan mirasbırakanın bütün malvarlığını, haklarını ve borçlarını üstlenmiş olurlar. Mirasbırakanın vefatı halinde bütün mirası haklar ve borçlar dahil olmak üzere tereke olarak adlandırılır. Tekrar etmek gerekirse bu terekenin kapsamına mirasbırakanın borçları da dahildir.

 

Mirasbırakanın yasal mirasçıları ve atanmış mirasçıları bulunmamaktadır. Yasal mirasçılar kanun gereği müteveffanın ölümü ile doğrudan mirasçı olurlar. Atanmış mirasçılar ise müteveffanın ölmeden önce yaptığı ölme bağlı tasarruflar ile mirasçı haline gelmiş olur. Bu mirasçıların payları ve hakları tamamen farklıdır. İlkinde kanun gereği doğruda miras payı belirlenmişken diğer mirasçıda mirasbırakanın kişisel tasarrufu ile miras payı belirlenir. Mirastan red sebepleri yok ise yasal mirasçının miras payına atanmış mirasçı tarafından tecavüz edilemez. Zira yasal mirasçının kanun tarafından belirlenmiş bir saklı payı mevcuttur. Bu saklı paya mirastan red dışında hiçbir şekilde dokunulamaz.

 

Miras hukuku ile alakalı olarak mirasbırakanın ölümünden hemen sonra yapılması gereken ilk işlem derhal notere veya mahkemeye başvurarak veraset ilamı yani mirasçılık belgesi alınmasıdır. Zira bu belge ile mirasbırakanın bütün mirasçıları ve onların miras payları anlaşılacaktır. Bu belge ile mirasçılar malvarlığı üzerinde devir işlemlerini tamamlayabilirler. Birden fazla mirasçı bölüşü yapılana kadar miras üzerinde elbirliği ile mülkiyet sahibi olur. Bu nedenle miras hukuku ile alakalı problemler yaşayanlara ilk tavsiyemiz derhal bir noterden veya mahkemeden veraset ilamı almalarıdır.

Sonraki

Başlık : Mirastan Doğan Davalar
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 14.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *