Mirasta Saklı Pay | Makale | Hukuk ve Danışmanlık
MAKALELER

Mirasta Saklı Pay

  • Makaleler
  • >
  • Miras Hukuku
  • >
  • Mirasta Saklı Pay

Miras hukukunda mirasbırakana belli bir yakınlığı olan kişilerin miras paylarına ilişkin hakları saklı paylar ile korunmuştur. Mirasbırakan ölmeden önce yapacağı ölüme bağlı tasarruflar ile mirası üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu tasarruflarda bütün malvarlığını 1. dereceden yakınlarına bırakabileceği gibi aile bağı olmayan kimselere de mirasını bağışlayabilir. Ancak belirttiğimiz üzere burada mirasbırakanın sonsuz bir takdir yetkisi yoktur. Mirasbırakan ancak kanunda sayılı bir takım oranlara dokunmamak kaydıyla mirasını bağışlayabilir.

 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 505 vd. maddelerinde saklı paylı mirasçıların kimler olduğu belirtilmiştir. Kanuna göre altsoy, anne-baba ve sağ kalan eş saklı paylı mirasçılardır. Bunlar dışında kalan mirasçıların saklı paylı yoktur. 2007 yılında yapılan kanun değişikliğinden önce kardeşlerinde saklı payı kabul edilmekteydi. Ancak yapılan değişiklik ile kardeşlerin saklı pay hakkı kaldırılmıştır. Mirasbırakanın miras hakkının tamamını başkalarına bağışlayabilmesi için; altsoyu, anne-babası ve sağ kalan eşi olmamalıdır. Ancak bu halde mirasbırakan bütün malvarlığını başkalarına miras bırakabilir.

 

Saklı payın ne olduğu kanunda açıkça belirtilmiştir.Buna göre mirasbırakanın çocukları ile onların altsoyunun saklı pay oranı yasal miras paylarının yarısıdır. Anne ve babanın saklı pay oranları yasal miras payının dörtte biridir. Sağ kalan eşin saklı payı ise yasal miras payının tamamıdır. Kanun koyucu sağ kalan eşin saklı payını belirlerken herhangi bir değişiklik öngörmemiştir.

 

Mirasbırakan düzenleyeceği vasiyetname ile veya ölmeden önce yaptığı bağışlar ile saklı paylı mirasçıların miras payına zarar vermiş ise; saklı paylı mirasçılar tenkis davası ile haklarını koruyabilirler. Ancak tenkis davası açmak için kanun bir zamanaşımı süresi öngörmüştür. Saklı payının ihlal edildiğini düşünen veya öğrenen taraf öğrenmeden itibaren 1 yıl içerisinde tenkis davası açarak ihlalin giderilmesini hakimden isteyebilir.

 

Mirasbırakan ancak kanunda yazılı hallerde saklı paylı mirasçısını mirastan çıkarabilir. Sitemiz içerisinde saklı paylı mirasçıların mirastan çıkarılmalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz. Kısaca tekrar edersek saklı paylı mirasçı; mirasbırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlerse veya mirasbırakana karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse mirasbırakan tarafından ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan çıkarılabilir.

Önceki |

Başlık : Mirasta Saklı Pay
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 13.03.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *