MAKALELER

Mirasçılıktan Çıkarma

  • Makaleler
  • >
  • Miras Hukuku
  • >
  • Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasbırakan ölmeden önce haklı sebeplere sahipse saklı paylı mirasçılarını hukuki olarak tabir etmek gerekirse mirastan ıskat edebilir yani mirastan çıkarabilir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesinde mirasçılıktan çıkarma kurumu anlatılmıştır.

 

Mirasçılıktan çıkarma sadece saklı paylı mirasçılar için yapılabilecek bir işlem olup ölüme bağlı tasarruf ile yapılabilir. Mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarını daha sonraki makalelerimizde ayrıntılı açıklayacağız ancak kısaca anlatmak gerekirse eşi, altsoyu ve anne-babası saklı paylı mirasçılardır. Bu kişiler mirastan çıkarılabilir. Halk arasında evlatlıktan red olarak bilinen durum aslında mirasçılıktan çıkarmadır.

 

Mirasçılıktan çıkarma ancak kanunda yazılı şartların varlığı halinde gerçekleştirilebilir. Mirasçılıktan çıkarmanın şartlarından biri; saklı paylı mirasçının, mirasbırakana veya yakınlarına karşı ağır br suç işlemesidir. Saklı paylı mirasçı mirasbırakana veya yakınlarına karşı ağır br suç işlerse mirasbırakan tarafından mirastan çıkarılabilir. Burada “ağır suç” kavramını somut olayın özelliklerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. “Ağır suç” belirlenirken ailenin sosyo ekonomik durumu, hareketin boyutu, sonuçları vs. hakim tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda mirastan çıkarılmaya haklı sebep oluşturup oluşturmayacağı hükme bağlanmalıdır. Bugüne kadar karşılaştığımız olaylardan yola çıkarak ağır suçu örneklendirmeye çalışırsak; saklı paylı mirasçının  mirasbırakana karşı hırsızlık yapması, malvarlığına zarar vermesi, yağma suçunu işlemesi vs. sayılabilir. Bu ağır suçların varlığı halinde saklı paylı mirasçının mirastan çıkarılması olasıdır.

 

Mirastan çıkarmanın diğer bir sebebi de saklı paylı mirasçının; mirasbırakana veya mirasbırakanın diğer aile bireylerine karşı aile hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmemesidir. Burada kanun yine olayın somutlaştırmasını yapmamış ve hakime her somut olayda ayrıntılı inceleme yaparak olayın bu minvalde olup olmadığının tespitinde takdir yetkisi vermiştir. Saklı paylı mirasçının ailesine bakmaması, hovarda bir yaşam tarzına sahip olması, ailesi ile ilgilenmemesi vs. durumlar bu madde kapsamında değerlendirilebilir.

 

Mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı mirasçı artık mirastan pay alamaz. Ancak çıkarılmanın geçerli olabilmesi için mirasbırakanın çıkarma sebebini açıkça belirtmesi gerekmektedir. Mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı mirasçı bu çıkarılmaya itiraz ederse ispat yükü artık mirasbırakana geçer ve hangi gerekçe ile mirastan çıkarıldığı ispatlanmadan çıkarılma geçerli olmaz.

 

Mirasçılıktan çıkarma ile ilgii miras hukuku konusunda uzman avukatlarımızdan danışmanlık almak için lütfen iletişim formunu kullanarak bizimle irtibata geçiniz.


Başlık : Mirasçılıktan Çıkarma
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 06.03.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *