MAKALELER

Mirasçılık Belgesi

  • Makaleler
  • >
  • Miras Hukuku
  • >
  • Mirasçılık Belgesi

Miras Hukuku kişinin ölümü ile malvarlığı üzerindeki tasarruflarla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Mirasçı olarak adlandırılan kişilerin müteveffanın ölümü ile malvarlığı üzerinde genelde elbirliği ile mülkiyet sahibi olmaları ve bu durum neticesinde ortaya çıkan problemleri inceler. Miras Hukuku’na en temel başlangıç müteveffanın ölümünden hemen sonra alınan mirasçılık belgesi ya da diğer ismiyle veraset ilamıdır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesinde anlatılan mirasçılık belgesi yasal mirasçılar tarafından yapılan başvuru neticesinde düzenlenir. 31.03.2011 tarihinden önce bu başvuru sadece sulh hukuk mahkemelerine yapılırken bu tarihte yapılan kanun değişikliği ile artık noterler de veraset ilamı düzenleme yetkisine sahiptir.

 

Veraset ilamı mirasçılara mahkemece veya noterce verilen ve mirasçı olduklarını aksi sabit oluncaya kadar geçerli hale getiren belgenin adıdır. Kişi bizzat veya avukatı aracılığıyla notere veya sulh hukuk mahkemesine başvurarak veraset ilamı düzenlenmesini isteyebilir. Burada noterler ve mahkemeler arasında işbölümü olmayıp her iki yere de başvuru mümkündür. Ancak yasal mirasçılar arasında yabancı veya yurtdışında yaşayan kimselerin olması durumunda noterler veraset ilamını düzenlemezler. Bu halde veraset ilamı sadece mahkemeler tarafından düzenlenerek mirasçılara verilir.

 

Veraset ilamında yasal mirasçıların ne oranda miras payına sahip oldukları açıkça gösterilir. Birden fazla mirasçının olması halinde dahi bunlardan sadece birinin başvurusu ile veraset ilamı düzenlenir. Mahkemeden veraset ilamı talep edilmesi çekişmesiz yargı işlerindendir. Yani dava dilekçesinde karşı tarafa yer verilmez. Genelde çok kısa süre içerisinde alınabilen veraset ilamında minimum problemlerle karşılaşmak için tavsiyemiz bu belgenin müteveffanın yani ölenin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinden alınmasıdır. Zira bu halde yazışmalar minimize edilmiş olur. Her ne kadar hukuk tekniği açısında mirasçılık belgesine genelde ilam demek mümkün değilse de halk diline yerleştiği bir tabir olması nedeniyle bizde veraset ilamı ismiyle kullanıyoruz.

 

Veraset ilamı aksi ispat edilinceye kadar geçerli kabul edilir. Veraset ilamının düzeltilmesine veya iptaline ilişkin davalar her zaman açılabilir.

 

Veraset ilamı sadece yasal mirasçılar tarafından değil atanmış mirasçılar tarafından da talep edilebilir ancak bunun için atanmış mirasçıların hak sahibi olmalarına ilişkin bilgiler kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde mirasçılık hakkına kimsenin itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Ancak bu halde atanmış mirasçılar veraset ilamı talep edebilirler.


Başlık : Mirasçılık Belgesi
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 18.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *