MAKALELER

Kimler Mirasçı Olabilir

  • Makaleler
  • >
  • Miras Hukuku
  • >
  • Kimler Mirasçı Olabilir

Miras Hukuku ile ilgili bize gelen soruların çok önemli bir kısmını kimlerin mirasçı olabileceği ana fikri oluşturmaktadır. Türk Hukuku’nda mirasçılar belirlenmesinde 2 ayrım yapılmıştır. Bu ayrım kanuni mirasçılar ve iradi yani atanmış mirasçılar olarak ortaya çıkar. Kanuni mirasçılar mirasten reddedilmeyen kimselerin kanun gereği sahip oldukları haktır. İradi mirasçılar ise mirasbırakan tarafından atanmış olan mirasçılardır.

 

Kanuni mirasçılar belirlenirken Türkiye’de zümre sistemi kabul edilmiştir. Zümre sistemi içerisinde 1. zümre mirasbırakanın alt soyudur. Bu alt soy içerisinde çocukları ve torunları girmektedir. 2. zümre miras bırakanın annesi, babası ve onların altsoyudur. Yani mirasbırakanın kardeşleri ve yeğenleri 2. zümre mirasçılar olarak gösterilmektedir. 3. zümre mirasçılar ise miras bırakanın büyükanne ve büyükbabaları ile onların altsoyudur. Yani mirasbırakanın amcaları, teyzeleri, dayıları ve halaları 3. zümre mirasçılar arasında gösterilmektedir. 3. zümreden sonraki mirasçılar Türk Hukuku tarafından yasal mirasçı olarak kabul edilmezler. 3. zümreye kadar mirasçısı olmayan mirasbırakanın mirası Türk Medeni Kanunu’na göre devlete kalır.

 

Mirasbırakan vefat ettikten sonra öncelikle bakılacak husus vasiyetnamesinin olup olmamasıdır. Vasiyetname var ise mirasçılar vasiyetnamede yazdığı şekilde belirlenir. Ancak burada 1. zümreden olan mirasçılara verilen saklı pay mirastan red veya feragat yoksa başkalarına bırakılamaz. Yani mirasbırakan oğlunun veya eşinin miras payını mirastan ıskat etmedikçe veya bu kişiler mirastan feragat etmedikçe vermek zorundadır. Kanunda yazılı sebepler dışından mirastan red Türk Hukuku’nda mümkün değildir.

 

Mirasbırakanın yasal mirasçılarını tekrar edersek; eşi, çocukları ve torunları, annesi, babası, kardeşleri, büyükanneleri, büyükbabaları, amcaları, halaları, teyzeleri ve dayılarıdır. Bunlar dışında kalan kişiler yasal olarak mirasçı değildirler. Ancak bu şahısların sadece bir kısmının miras payı başkasına devredilemez. Mirasta saklı pay olarak adlandırılan paya sahip mirasçılar; sağ kalan eş, çocuklar, anne ve babadır. Bunlar dışında kalan kimselerin miras payları başkasına devredilebilir.

 

Mirasbırakanın evlilik dışı olmasına rağmen soybağı kurulmuş çocukları ve evlatlığı da kendisine mirasçı olabilir. Evlatlık işlemlerinde tek taraflı bir mirasçılık vardır. Yani anne baba evlatlığa mirasçı olamazken, evlatlık anne-babaya mirasçı olabilir. 


Başlık : Kimler Mirasçı Olabilir
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 20.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *