MAKALELER

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

  • Makaleler
  • >
  • Aile ve Şahıs Hukuku
  • >
  • Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

     Günümüzde, aile kavramını sınırsız özgürlüklerinin önünde duran bir handikap olarak gören ve toplumun özünde birbirine yabancılaşmış olarak varlığını sürdüren bireylerin,  topluluklarla birlikte yanılgıya düştükleri, modern toplum ve medeniyetin bir getirisi olarak gördükleri evlilik dışı ilişki ve boşanma gibi olayların gerçekleşmesi, çoğunluğun kanıksaması ile bir süreç halinde mevcudiyetini devam ettirerek sıradan meseleler haline gelmektedir. Özellikle evlilik dışı ilişkilerden doğan çocukların baba ile soybağı hususu ve velayet problemleri çoğu bireyin zorlu süreçlerle karşılaşmasına neden olabilecek meselelerdir. Yürürlükte bulunan Medeni Kanunun 321. maddesi uyarınca çocuğun, anne ve babasının evli olmaması durumunda annesinin soyadını taşıyacağı yönünde bir hüküm bulunmakla birlikte soybağının kanundaki diğer hükümleri gereğince de çocuk ile anne arasındaki soybağının doğumla kurulduğu açıkça belirtilmektedir. Çocuk ile baba arasındaki soybağı ise, ana ile evlilik, tanıma veya hakim  hükmüyle kurulabilmektedir.

 

     Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye aitken, babanın velayet hakkına sahip olmayı istediği durumlarda ya da annenin velayeti gerektiği gibi kullanamadığı kanısındaysa hangi gerekçelere dayanarak bunu ileri sürdüğünü ispatlama ve çocuğun üstün yararının kendi tarafında olduğunu kanıtlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı tek taraflı beyanla gerçekleştirdiği tanıma işlemi ve çocuğa kendi soyadını vermesi ya da anne veya çocuğun açacağı babalık davası velayetin anneye ait olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Yalnız, ana ve babadan her birine çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk mevzusunda bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. TMK’nın 324.maddesi uyarınca yine ana ve babadan her birine, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitimi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınma yükümlülüğü doğmakta, kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzurunun tehlikeye girdiği veya ana ve babanın bu haklarını öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullandıkları veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmedikleri ya da diğer önemli sebeplerin var olduğu durumlarda, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilmekte veya kendilerinden  alınabilmektedir.

    


Başlık : Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti
İnceleyen : Av. Tuğsan YILMAZ
Tarih : 05.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *