MAKALELER

Evlat Edinmede Şekil ve Usül

  • Makaleler
  • >
  • Aile ve Şahıs Hukuku
  • >
  • Evlat Edinmede Şekil ve Usül

 

     Evlat edinme, şekil şartına uyulması ve usul bakımından da gerekli işlemlerin gerçekleşmesi koşulunda geçerliliğini kazanan yapay bir soybağı kurma biçimidir. Evlat edinme, mahkemece hükmün verilip kesinleşmesi takdirinde kurulan bir ilişki olup evlat edinenin oturma yeri, birlikte evlat edinmede de eşlerden birinin oturma yeri mahkemesinde  karara bağlanan bir yargı niteliğindedir. TMK 315/2 uyarınca evlat edinme başvurusu yapıldıktan sonra evlat edinen ölür veya ayırt etme gücünü kaybederse, kanun koyucu tarafından çocuğun evlat edinilmesi için önkoşul olarak görülen bakım süresi veya küçüğün rızası gibi diğer koşulların evlat edinenin ölümü veya temyiz kudretini yitirmesi hallerinden etkilenmemesi durumunda bunlar, evlat edinmeye engel teşkil edememektedirler. Başvurudan sonra küçük ergin olur ise de, koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak kaydıyla küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler uygulanmaktadır.  Burada önemli olan mesele özellikle başvurunun yapılmasından sonra küçüğün ergin olması ve evlat edinmeye ilişkin şartların küçüğün ergin olmasından önce yerine getirilmiş olmasıdır. Aksi takdirde küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler yerine ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesine ait hükümlerin uygulanacağı belirtmek gerekmektedir.

 

     Evlat edinme hususunda hakime geniş takdir yetkisi veren kanun koyucu, aynı zamanda evlat edinmeye ilişik tüm araştırmaların yapılması için de yargıcın re’sen  her türlü incelemeyi yapmasına olanak tanımaktadır. Evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir. Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir. Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir. TMK’nın 316.maddesinden de açıkça anlaşıldığı üzere somut olaya göre mahsusen çocuğun menfaatine en uygun kararın verilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapan yasa koyucu, bu maddede evlat edinen ile edinilenin dinlenmesinin ve gerekli görüldüğü durumlarda da bu konuda uzmanların görüşlerinin alınmasının önemini vurgulamakta, kişilerin bireysel farklılıklarının gözetilmesiyle birlikte ayrıca evlat edinenin varsa altsoyunun fikirlerini beyan etmesine olanak tanımaktadır.

    

 

 

 


Başlık : Evlat Edinmede Şekil ve Usül
İnceleyen : Av. Tuğsan YILMAZ
Tarih : 03.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *