MAKALELER

Elektronik Ticarette Mesafeli Satış Sözleşmeleri

  • Makaleler
  • >
  • Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku
  • >
  • Elektronik Ticarette Mesafeli Satış Sözleşmeleri

Sanal dünyanın ulaştığı boyut dikkate alındığında reel yaşama bir alternatif olduğu artık herkesçe kabul edilen bir durumdur. İnsanlar artık ihtiyaçlarının önemli bir kısmını sanal dünya üzerinden gidermektedirler. Yemek siparişlerinden, giyime artık kişisel ihtiyaçların çok önemli bir kısmı için internet büyük bir alışveriş merkezi haline gelmiştir. Hukukta gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışmış ve elektronik ticarette yapılan alışverişlerin mesafeli satış sözleşmeleri uyarınca düzenlenmesini hükme bağlamış bu doğrultuda kanunlar ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Bütün alışveriş siteleri kanun gereğince mesafeli satış sözleşmelerini tüketiciye sunmakla zorunlu tutulmuştur. Ancak tüketiciler birçok defa hiçbir şekilde incelemeden mesafeli satış sözleşmesi ile ilgili sayfaları geçmektedirler. Ancak bu sözleşmeler Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince gerek satıcı gerekse alıcı için bağlayıcıdır.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tanımı bu konuda çıkarılan yönetmelik ile yapılmıştır. Mesafeli satış sözleşmesi yazılı, görsel veya elektronik ortamda alıcı ile yüzyüze gelmeden yapılan ve satışı yapılan malın anında veya daha sonrasında teslimi gereken sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Bu sözleşmenin hazırlanması Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince zorunludur.

 

Mesafeli satış sözleşmelerinin nerelerde uygulanacağı kanun tarafında sayılırken sınırlayıcı bir alan belirtilmemişlerdir. Kanun hangi alanlarda mesafeli satış yapılamayacağını belirtmiş ve kanaatimizce gelişen teknolojiye ayak uydurmuştur. Kanunda yer alamayan ürünlerin tamamında mesafeli satış mümkündür. Mesafeli satış sözleşmelerinin yapılamayacağı alanlar arasında bankacılık, sigortacılık, otomat ile yapılan satışlar, gayrimenkul satımı veya kiralanması, telekomünikasyon firmaları ile yapılan sözleşmeler vs. başta olmak üzere gösterilmektedir.

 

Mesafeli satış sözleşmeleri içerisinde tüketici mevzuatı çerçevesinde bilgilendirme, ürünün özellikleri, teslim zamanı, teslim biçimi, iade şartları, ürün hakkında doğru ve eksiksiz bilgiler verme satıcının yükümlüğüne yüklenmiştir. Satıcılar cayma hakkı başta olmak üzere ürüne ilişkin bütün bilgileri ve iade şartlarını mesafeli satış sözleşmesinden görebilirler. Mesafeli satış sözleşmesinin bu bilgileri doğru ve tutarlı olarak içermemesi durumunda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflarda sözleşme eksikliği nedeniyle büyük oranda alıcı lehine kararlar çıkmakta ve satıcılar bu nedenle ciddi problemler yaşamaktadırlar. Bu nedenle hazırlanacak mesafeli satış sözleşmelerinin web üzerinden matbuu olarak alınmamasını dikkat edilmeli ve mümkünse bu hususta profesyonel destek alınması satıcıların ileride karşılaşabilecekleri problemlerin lehlerine çözülmesi açısından ciddi bir avantaj sağlamaktadır.

 

Önceki |

Başlık : Elektronik Ticarette Mesafeli Satış Sözleşmeleri
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 15.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *