MAKALELER

Boşanma Davası Neticesinde Düğünde Takılan Takıların Durumu

  • Makaleler
  • >
  • Aile ve Şahıs Hukuku
  • >
  • Boşanma Davası Neticesinde Düğünde Takılan Takıların Durumu

Boşanma davası neticesinde maddi ve manevi birçok sonuç ortaya çıkar. Bu makalede boşanma davası sonucunda ortaya çıkan maddi neticelerden biri olan düğünde takılan takıların durumu ile ilgili bilgileri paylaşmak istiyoruz.

 

Örf ve adetlerimizde çiftlerin kurduğu “aile kurumu”na yardımcı olmak amacıyla başta çiftlerin akrabaları ile yakınları ve arkadaşları bir takım takı ve para yardımında bulunmaktadırlar. Hukukun genel mantığı içerisinde bağış olarak adlandırılabilecek bu yardımların boşanma halinde kime verileceği birçok yargılamaya konu olmuştur. Bu yargılamalar neticesinde çok farklı içtihadlar ortaya çıkmıştır ancak bir noktada mahkemeler ve Yargıtay ortak paydada buluşmuştur. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 11.10.2010 tarih 2010 / 4414 – 10604 numaralı kararında “Düğün sırasında kadına takılan ziynetler kendisine bağışlanmış sayılır ve onun kişisel malıdır.”  hükmünü getirerek ortak paydayı belirlemiştir. Bu karardan da anlaşılacağı üzere düğün esnasında kadına takılan ziynet eşyaları kadının kişisel malı kabul edilmiş ve onun mülkiyetinde olduğu hususu hükme bağlanmıştır. Bu takıların kim tarafından takıldığının bir önemi bulunmamaktadır. Ancak bu takılar evlilik birliği içerisinde paraya dönüştürülmekte ve birtakım kişisel ihtiyaçlara veya aile birliğinin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullanılmaktadırlar. Boşanma davası neticesinde bu takılar varlığını hala koruyorsa aynen aksi durumda para cinsinden değer olarak kadına ödenmesine karar verilir. Takıların evlilik birliği içerisinde aile kurumunun ihtiyaçları için harcandığı koca tarafından ispat edilirse ziynet eşyalarının iadesi yükümlülüğü ortadan kalkar. Burada koca evin ihtiyaçları, düğün borçları, balayı giderleri gibi değişik sebeplerle bu ziynet eşyalarını harcadığını ispat etmelidir. Ancak koca bu ziynet eşyalarını şahsi giderleri için harcamışsa veya aile kurumunun ihtiyaçları için harcadığını ispatlayamazsa takıların aynen veya para cinsinden iadesi ile sorumlu olur. Pratikte karşılaşılan olayların önemli bir kısmında bu ziynet eşyalarının hangi tarafta kaldığı hususu konusunda çekişmeler mevcuttur. Yargıtay bu konuyu da netleştirmiş ve ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen ve gidilecek heryere götürülebilecek eşyalardan olması nedeniyle normal koşullarda kadında olacağının kabul edilmesi yönünde birçok karar vermiştir. Bu defa ispat yükü kadına geçmiş ve kadın ziynet eşyalarının koca tarafından alındığını ispatla yükümlü kılınmıştır. Bu husus ispatlandıktan sonra ispat yükü kocaya geçecek ve aile birliğinin ihtiyaçları için harcandığı konusunda delil istenecektir. Koca ziynet eşyalarının bu nedenle harcandığını ispatlayamazsa yukarıda belirttiğimiz gibi ziynet eşyalarını veya bedelini iade ile sorumlu tutulacaktır.

 

Başka bir hususta erkeğe takılan takıların durumudur. Erkeğe takılan takıların durumu belirlenirken mahkeme çiftlerin örf, adet ve geleneklerini de dikkate almak zorundadır. Bazı yörelerde erkeğe takılan takılar da kadının sayılmıştır. Ancak kanaatimizce erkeğe takılan ve kişisel kullanımı söz konusu olan takılar aynen kadınların ziynet eşyaları gibi hüküm ifade eder. Bu takılara örnek olarak saat, kolye ve künye gibi ziynet eşyaları verilebilir. Kişisel ziynet eşyası olarak kabul edilenler dışında kalan takı ve paraların belirlenmesinde örf ve adetler dikkate alınacak ve bu minvalde bir karara varılacaktır.

 

Evlilik birliği için takılan takıların belirlenmesi hususuda burada ciddi bir problem oluşturmaktadır. Takılar belirlenirken en önemli delil düğün esnasında yapılan video kaydı ve çekilen fotoğraflardır. Bu dökümanlar en önemli delillerden biridir. Ayrıca tanıklarla da bu takıların miktarı -  meblağı ispat edilebilir. Tanıkların aile yakınları, akrabalar veya arkadaşlar olmasından herhangi bir sakınca yoktur. Takıların varlığına şahit olmuş herhangi biri tanıklık yapabilir.


Başlık : Boşanma Davası Neticesinde Düğünde Takılan Takıların Durumu
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 06.01.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *