MAKALELER

Bir Boşanma Sebebi Olarak Akıl Hastalığı

  • Makaleler
  • >
  • Aile ve Şahıs Hukuku
  • >
  • Bir Boşanma Sebebi Olarak Akıl Hastalığı

 

Çağımızın tıbben kabul gören bir hastalığı olan, kalıtım, beynin kimyasal yapısındaki değişimler, kötü yaşam şartları, aile ve çevre koşulları, fiziki ve ruhi şoklar, hayat koşullarının getirdiği olumsuzluklar gibi sebeplerle vuku bulan akıl hastalığı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 165.maddesinde özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilmektedir. Kanunun bu maddesinden de açıkça anlaşıldığı üzere, kanun eşlere diğer eşin akıl hastası olması ve devamında da belirli koşulların gerçekleşmesi ihtimalinde boşanma olanağı tanımaktadır. Bu koşullardan ilki, organik ve psikolojik olmak üzere iki şekilde oluşan akıl hastalığının, evlilikten sonra ortaya çıkmış olmasıdır. Eğer evlenme sırasında kişi sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksunsa zaten o evlilik mutlak butlan ile batıl olan bir evlilik olduğundan, akıl hastalığına dayalı boşanma davası açılamamaktadır. Yine diğer bir koşul olan akıl hastalığının iyileşmez nitelikte olması, resmi sağlık kurulu raporuyla ispat edilmek zorundadır. Yapılan araştırmalara göre her beş yetişkinden birinin hayatlarının belli dönemlerinde akıl hastalığı geçirdikleri ve sonrasında ise ilgi ve şefkat gibi insani duygular yardımıyla iyileştikleri gözlenmektedir. Bu incelemeler göz önüne alındığında kanunun eşlerde iyileşmeyecek derecede akıl hastalığının olması şartını aramasının gayet yerinde bir koşul olduğunu görmekteyiz.

 

Akıl hastalığının nisbi bir boşanma sebebi olması, bu sebeple kişilerin evlilik birliklerinin etkilenip etkilenmediği ve diğer eş için artık  sürdürdükleri ortak hayatın çekilir olup olmadığının incelenmesi sonucunu doğurmaktadır. Yapılan araştırılar sonucu, akıl hastası olan eşin olağan hayat şartları içerisinde sağlıklı bir bireyin gerçekleştirmeyeceği davranışları gerçekleştirmesiyle birlikte diğer eş için artık ortak yaşamın çekilemez hale geldiğine karar verilebiliyorsa, akıl hastalığı boşanma davasında sebep olarak ileri sürülebilmektedir. Bu koşulun ispatlanması tanık beyanlarıyla olabileceği gibi her türlü delille de ispatına olanak tanınmaktadır. Çeşitli Yargıtay kararlarında da bahsedildiği üzere iyileşmez akıl hastalıkları genelde şizofreni ve paranoya şeklinde  karşımıza çıkmaktadır; fakat yine de hakim somut olayın şartları göz önüne alarak kararını vermektedir.

 

Akıl hastalığı nedeni ile açılacak boşanma davalarında, dava açma hakkına sahip olan eş yönünden herhangi bir hak düşürücü süre var olmamakla birlikte, eşin yıllarca akıl hastası olan eşiyle ilgilenmesi, onu bakıp gözetmesi ihtimalinde dahi akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir. Ayrıca akıl hastası olan eşin iradi olmayan davranışlarıyla gerçekleştirdiği hareketler sebebiyle diğer eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı bir boşanma davası açamamaktadır. 


Başlık : Bir Boşanma Sebebi Olarak Akıl Hastalığı
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 27.01.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *