MAKALELER

Üye İşyerlerinin Chargeback Dolandırıcılığına Karşı Alması Gereken Önlemler

  • Makaleler
  • >
  • Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku
  • >
  • Üye İşyerlerinin Chargeback Dolandırıcılığına Karşı Alması Gereken Önlemler

Ters ibraz yani chargeback özünde kredi kartı kullanıcılarını korumayı amaçlasa da kötüniyetli kullanıcılar tarafından satıcıyı mağdur amacıyla da kullanılabilmektedir. Ulaştığı ekonomik boyut nedeniyle artık önü alınamaz bir seviyeye ulaşan sanal alışverişte gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması halinde büyük mağduriyetlerin oluşması olasıdır. Zira tamamen denetimsiz şekilde milyon dolarlara varan bir işlem hacmi söz konusu olup bunun yanında tüketiciyi koruyan chargeback kuralları ve benzeri kurallar satıcıyı cezai ve ekonomik anlamda ciddi yükümlülükler altına sokmaktadır. Bu nedenle satıcının e-ticaret yaparken oldukça dikkatli olması gerekmektedir.

 

Chargeback artık bir sanal alışveriş dolandırıcılığı olarak da kullanılmakta ve bundan dolayı satıcılar ciddi zararlar görmektedir. Burada riski sıfra indirmek mümkün değilken alınacak tedbirlerle minimize edilebilir. İşyeri chargeback dolandırıcılığı için kendi önlemlerini almakla yükümlüdür. Ancak alınacak her önlem satıcı için ek bir maliyet ortaya çıkarmaktadır. Chargebackte alınması gereken bazı önlemler veya dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlardan ilk alıcının önceki alışverişlerden kaynaklı sicil durumudur. Son 6 ayda alışveriş yapan tüketicinin ilk alışverişini yapan tüketiciye göre güvenilirliği daha üst seviyededir. Ancak alışveriş işyeri limitlerin üstünde yapılıyorsa bu hususda şüpheli işlemlerden syılmalıdır. Ayrıca alıcının aynı üründen birkaç defa sipariş vermesi de şüpheli hareket olarak gösterilebilir. Alıcının benzer kart numaraları ve isimle birkaç defa deneme yapması da şüpheli hareketler arasında gösterilebilir. Aynı kart ile çok kısa süre içerisinde yapılan birkaç alışveriş de şüpheli işlem bilgisi olarak adlandırılabilir. Bu tür dolandırıcılık teşebbüsünde bulunanlar aynı IP üzerinden birkaç farklı kart ile işlem yapmaktadırlar. Satıcının bu hususa da dikkat etmesi bu suçun mağduru olmamasını sağlayabilir. Bunların dışında sipariş bilgileri incelenip dikkat edilecek şüpheli işlemler satıcının chargeback dolandırıcılığına uğramasına yol açmaktadır. Bu saydığımız hususlar satıcıya ek maliyet çıkarmadan alınabilecek önlemler listesidir. Bu tür hareketlerle karşılaşan satıcının alıcıya telefon ile ulaşarak siparişi teyit etmesi alışverişin güvenilirliğini teyit edecektir.

 

Elektronik ticaretin artık ulaştığı ekonomik büyüklük dikkate alındığında sahtekarlığı ortadan kaldırmak mümkün değildir. Güvenlik önlemlerine ne kadar büyük maliyetler harcansa da satıcılıların bu suçun mağduru olmaları bazen kaçınılmaz duruma gelmektedir. Oluşan mağduriyetlere hızlı çözümler üretmek ve zararınızı minimize etmek için danışmanlığımıza başvurabilirsiniz.

 


Başlık : Üye İşyerlerinin Chargeback Dolandırıcılığına Karşı Alması Gereken Önlemler
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 30.05.2013
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *