Hakkımızda

Yılmaz & Çelik Hukuk ve Danışmanlık; İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Fikri Sinai Haklar Hukuku, Sağlık Hukuku ve Medikal Hukuk başta olmak üzere Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku ve Aile Hukuku alanlarında bireysel ve kurumsal faaliyet gösteren genç, dinamik, hırslı ve prensiplerinden ödün vermeyen bir hukuk bürosudur. Tanıma-Tenfiz Davaları, İş Kazaları, Trafik kazaları da Yılmaz & Çelik Hukuk ve Danışmanlık’ ın faaliyet alanları arasında yer almaktadır.


Günümüzde gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler hak ihlalleriyle karşılaşabilmekte ve uyuşmazlıklara ilişkin çözüm yolları aramaktadır. Yılmaz & Çelik Hukuk ve Danışmanlık çalışmalarını hukuki danışmanlık, dava aşamaları ve icra takipleri açısından yürütmektedir ve avukatlık hizmetini Avukatlık Meslek İlkeleri’ ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’ na uygun olarak icra etmeyi prensip edinmiştir.


Amacımız, üstlenilen projelerde ve uyuşmazlıklarda çıkan veya çıkması muhtemel sorunun tespiti ve klasik yaklaşımların yanında yaratıcı bir biçimde hukuksal yolların işletilmesidir.


Mesleğimizi icra ederken güvenilirliğimize ve sunduğumuz hizmetin kalitesine önem veriyor, daha hızlı, daha ekonomik ve daha etkili çözümler sunabilmek adına çok çalışıyoruz.