Miras Hukuku

Yılmaz & Çelik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak miras hukukundan doğan;

 

*  Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;

 

* Veraset İlamı'nın(mirasçılık belgesinin) alınması,

 

* Miras sözleşmeleri (Tek taraflı ve Çift taraflı miras sözleşmeleri),

 

* Vasiyetnameler,

 

* Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar,

 

* Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar,

 

* Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları,

 

* Miras ile ilgili iade davaları,

 

* Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

 

 

Hususlarında müvekkilerimize ve danışanlarımıza etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.