Ceza Hukuku

Yılmaz & Çelik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak, fikri ve sinai haklar mevzuatından kaynaklanan ekonomik suçlar, bilişim suçları, vergi cezaları, askeri ceza mevzuatına giren sorululuklar, gümrük ceza hukukundan kaynaklanan sorumluluklar ile ilgili uyuşmazlıklar ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.