Şirketler Hukuku ve İcra Hukuku

Yılmaz & Çelik Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak Şirketler Hukuku ve İcra Hukuku’ndan kaynaklanan;

 

 • Şirketlerin Kurulumu ve Yönetimine İlişkin Danışmanlıklar,

   

 • Şirketlerin Mali ve İdari Açıdan Denetimlerine İlişkin Danışmanlıklar,

   

 • Haksız Rekabete İlişkin İhtilaflar,

   

 • Şirket Devir ve Hisse Devir İşlemleri,

   

 • Şirketlerin Tasfiyelerine İlişkin Uyuşmazlıklar,

   

 • Fatura veya Kıymetli Evrak Hukukuna İlişkin Alacak Takipleri,

   

 • Kredi Sözleşmeleri,

   

 • Leasing Sözleşmeleri,

   

 • Şirket Sermaye Arttırımları ve Azaltımlarına İlişkin Danışmanlıklar,

   

 • Semaye Piyasası Mevzuatına İlişkin Hususlarda Danışmanlıklar,

   

 • Şirketlerin Finans Tablo Analizlerinin ( Due Diligence) Yorumlanması,

   

 • Tüketici Mevzuatına İlişkin Danışmanlıklar;

 

Hususlarında müvekkillerimize ve danışanlarımıza etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.