Yılmaz & Çelik Hukuk ve Danışmanlık

Spor Hukuku

Oyuncu ve menajerlik sözleşmeleri ile sponsor sözleşmelerinin hazırlanmasında, tahkim prosedürlerinin işletilmesinde, şike ve teşvik primine ilişkin suçlarda ve yasaklı madde kullanımı hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti yürütmekteyiz.

Spor Hukuku

Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku

Telif haklarının korunması, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, korsanla mücadele uygulamaları ve dava aşamalarının yürütülmesi, E- Ticaret, Elektronik Ödeme Sistemleri Uygulamaları, Elektronik Bankacılık Suçları, İnternet Yayıncılığı, Web Sitesi Geliştirme ve İçerik Sözleşmeleri, Alan Adı İhlallerinin Engellenmesi, Alan Adı Alım ve Transfer Sözleşmeleri ve Adli Bilişim Suçlar hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti yürütmekteyiz.

Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku

Sağlık Hukuku

Hekim ve diğer sağlık personelinin tıbbi müdahalesinden kaynaklı tazminat ve ceza hukukuna ilişkin davalar, hekim ve hasta hakları, özel sağlık kuruluşlarının çalışma biçimlerine göre analiz ve her kuruluşa özgün avukatlık hizmeti, sistematik danışmanlık ve sözleşmelerin hazırlanması hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti yürütmekteyiz.

Sağlık Hukuku

Aile ve Şahıs Hukuku

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, yurtdışı mahkemelerince verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayet ve mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti yürütmekteyiz.

Aile ve Şahıs Hukuku

İş Hukuku

YILMAZ & ÇELİK HUKUK VE DANIŞMANLIK’ ın alanındaki faaliyetleri işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan ve iş akdinden doğan bütün problemleri kapsamaktadır. En temel problemlerinden biri işçi haklarının korunmasının yanı sıra işveren haklarının korunması da Danışmanlığımızın hizmet verdiği konular arasında yer almaktadır.

İş Hukuku
MAKALELER

İş Hukuku

İşe İade Davası

İşçi-işveren ilişkisinin işçinin işten çıkartılması nedeniyle son bulması durumunda işçi tekrar işe dönebilir mi? İşte bu temel sorudan yola çıktığ...

26.09.2013

Miras Hukuku

Mirasta Saklı Pay

Miras hukukunda mirasbırakana belli bir yakınlığı olan kişilerin miras paylarına ilişkin hakları saklı paylar ile korunmuştur. Mirasbırakan ölmeden önce yapacağı ölüme ...

13.03.2014

Spor Hukuku

UEFA'ya Göre Şike ve TFF'ye Göre Şike Ayrımı

Futbol asla sadece futbol değildir. Simon Kuper     Simon Kuper yukarıdaki cümleyi 1994 yılında yazdığı kitapta kullandı. Bu yıllarda futbol yeni yeni endüstri...

08.03.2014